Bàn giám đốc New Trend NTP2050K

4,057,000 

Bàn ghế giám đốc ghép NTP2050K gồm: Bàn làm việc, bàn phụ và hộc di động.