Ghế băng chờ cọc truyền GPC02-3CT

3,140,643 

  • Ghế băng chờ cọc truyền GPC02-3CT
  • Đệm và tựa ghế được đột lỗ tạo sự thoáng mát khi ngồi
  • Thiết kế sản phẩm với 3 chỗ ngồi