Ghế đôn khung thép GD04

126,540 

Ghế đôn khung thép GD04 Ghế đôn mặt dập lõm, đệm mút bọc PVC. Khung ống thép tóp Ø22. Có thể xếp chồng.