Ghế hội trường gỗ GHT05

779,000 

Ghế hội trường THT 05 PVC LOẠI GỖ: Tần bì, Acacia. MÀY SẮC: HD+G14-2 Ghế hội trường đệm tựa PVC