Hộc cố định HRH1D1F

940,500 

  • Hộc được thiết kế gồm 2 phần chính
  • Phần trên Hộc cố định HRH1D1F là ngăn kéo có tay nắm
  • Phần dưới cũng là ngăn kéo có tay nắm nhưng có kích thước rộng hơn, là nơi để lưu giữ và hồ sơ