Tủ hồ sơ giám đốc DC1350H12

3,750,600 

  • Tủ hồ sơ gỗ Hòa Phát DC1350H12 được chia làm 2 phần.
  • Phần trên Tủ hồ sơ giám đốc DC1350H12 gồm khoang trống chia làm 3 đợt có diện tích rộng lớn thoải mái chứa số lượng lớn giấy tờ hay các bìa hồ sơ.