Tủ hồ sơ gỗ AT1960-4B

4,548,600 

  • Tủ hồ sơ gỗ Hòa Phát  được thiết kế gồm 4 buồng:
  • 2 bên là khoang Tủ hồ sơ gỗ AT1960-4B cánh gỗ mở dùng treo quần áo tiện cho mỗi khi tăng ca, hội hợp hay đi gặp đối tác.