Tủ Tài Liệu Di Động Hòa Phát MCF3K3

31,808,700 

Tủ Tài Liệu Di Động Hòa Phát MCF3K3 sử dụng hệ thống ray trượt nhằm tiết kiệm không gian, gồm 3 lớp.

Lớp trong cùng là 3 giá kiểu GS6 cố định.

Lớp thứ 2 là 2 giá kiểu GS6 di động.

Lớp ngoài cùng là 2 tủ kiểu TU09K2D di động.