Kệ tài liệu GS4

2,216,000 

  • Kệ tài liệu GS4 sử dụng 1 mặt, có 7 tầng (Kể cả đợt đáy). Có hồi kín, đợt di động, có thanh đỡ sách ở phía sau.
  • Mỗi đợt chịu tải được 30kg

Sản phẩm cung cấp bởi https://noithathoaphat.org.vn/