Kệ tài liệu GS5-K3

6,076,200 

  • Kệ tài liệu GS5-K3 gồm 3 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng (Kể cả đợt đáy), có ốp hồi kín, đợt di động, có thanh chắn giữa.
  • Mỗi đợt chịu tải được 40kg
Sản phẩm của https://noithathoaphat.org.vn/