Kệ tài liệu GS5-K5

9,667,200 

  • Kệ tài liệu GS5-K5 5 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng (Kể cả đợt đáy), có ốp hồi kín, đợt di động, có thanh chắn giữa.
  • Mỗi đợt chịu tải được 40kg

Sản phẩm cung cấp bởi https://noithathoaphat.org.vn/