Kệ tài liệu FS410

2,894,000 

  • Kệ tài liệu FS410 thuộc loại tủcao đựng file, chia thành 4 tầng, mỗi tầng có 10 ô chia file.
  • Mỗi đợt chịu tải được 30kg
Sản phẩm cung cấp bởi https://noithathoaphat.org.vn/