Kệ tài liệu GS4A

2,337,000 

  • Kệ tài liệu GS4A sử dụng 2 mặt, có 7 tầng (Kể cả đợt đáy). Có ốp hồi kín, đợt di động, có thanh chắn giữa.
  • Mỗi đợt chịu tải được tải được 30kg.

Sản phẩm cung cấp bởi http://noithathoaphat.org.vn/